Dokumenty na stiahnutie, tlačivá & potvrdenia

Dokumenty

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Dokument si po stiahnutí, prosím, vytlačte, čitateľne vyplňte, podpíšte a odovzdajte ho osobne v materskej škole do rúk oprávnenej osoby.

Čestné vyhlásenia

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Neuplatnenie si daň. bonusu

Prihlášky | Odhlášky

Prihláška MŠ 2023/2024

Odhláška z MŠ

Dotazníky

Evidenčný lístok

Informácie o prijatom dieťati

Dotazník rodiča dieťaťa

Súhlas

Informovaný súhlas rod.

Súhlas lekára

GDPR

Splnomocnenia | žiadosti & iné

Prevzatie dieťaťa z MŠ

Prerušenie dochádzky

Rastiem zdravo

Rodičovské desatoro

Rada školy

Iveta Oremusová
pedagogický zamestnanec
Mgr. Alexandra Kriššová
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Hana Ifková
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Monika Kuklová
nepedagogický zamestnanec
Mgr. Petra Mitašíková PhD.
delegovaný za zriaďovateľa
Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
delegovaný za zriaďovateľa

Michaela Nečesaná
zástupca za rodičov
Michaela Páleníková
pedagogický zamestnanec
Mgr.Miroslava Brenkušová
zástupca za rodičov
Silvia Fratričová
pedagogický zamestnanec
Silvia Zemanová
zástupca za rodičov