Rada školy

Iveta Oremusová
pedagogický zamestnanec
Mgr. Alexandra Kriššová
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Hana Ifková
delegovaná za zriaďovateľa
Mgr. Monika Kuklová
nepedagogický zamestnanec
Mgr. Petra Mitašíková PhD.
delegovaný za zriaďovateľa
Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
delegovaný za zriaďovateľa

Michaela Nečesaná
zástupca za rodičov
Michaela Páleníková
pedagogický zamestnanec
Mgr.Miroslava Brenkušová
zástupca za rodičov
Silvia Fratričová
pedagogický zamestnanec
Silvia Zemanová
zástupca za rodičov